ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ดอกบัวตองบานที่ไม้ยา
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 14.15 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมฟ้อนเล็บในงานสลากภัต วัดพระธาตุปูล้าน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 09.45 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมวิ่งคบเพลิงเพื่อประชาสัมพันธ์งาน “เจียงฮายเกมส์”
(วันที่ 16 สิงหาคม 2561 15.00 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
รณรงค์และป้องกันลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 16.18 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมอบรม ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (EF)
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 09.15 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ตรวจสุขภาพนักเรียน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 16.40 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 16.06 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 09.43 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลไม้ยา
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 09.10 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
พัฒนาทักษะความรู้ จนท.สพป.ชร.4
(วันที่ 22 เมษายน 2561 22.18 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ประเมินสถานศึกษาสีขาว
(วันที่ 22 เมษายน 2561 22.17 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
แถลงข่าวร่วมกับ สถาบัน rlg รักลูกเลินนี่งกรู๊ฟ
(วันที่ 22 เมษายน 2561 22.15 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
แถลงข่าวร่วมกับ สถาบัน rlg รักลูกเลินนี่งกรู๊ฟ
(วันที่ 22 เมษายน 2561 22.12 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ถวายแด่พ่อหลวง
(วันที่ 19 กันยายน 2560 07.44 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
วิทยากรประเมินคุณภาพแนวใหม่
(วันที่ 19 กันยายน 2560 07.27 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
รางวัลคนดีศรีเชียงรายปี 2560
(วันที่ 15 สิงหาคม 2560 02.46 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
รางวัลคนดีศรีเชียงรายปี 2560
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 08.11 น./อ่าน 529)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
MOE AWARD
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 08.01 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 01.54 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
เปิดเทอมใหม่ กับชุดใหม่ 100%
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 02.56 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
พัฒนาสมองส่วนหน้า (EF)
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 02.46 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาองค์กร
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 02.41 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์