ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2/2561
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 14.18 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 18.34 น./อ่าน 198)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 11.24 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของโรงเรียนด้านการบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษาแบบActive Learning
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 11.17 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ผลการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย
(วันที่ 16 มิถุนายน 2561 10.21 น./อ่าน 819)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษานพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปี่6 (O-NET)
(วันที่ 31 มีนาคม 2561 18.36 น./อ่าน 193)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ขอแสดงความยินดีกับผอ.กมลศักดิ์ ภูชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น และคุณครูทวีพงษ์ ยศพิมสาร
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 16.59 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
นักเรียนโรงเรียนอนุุบาลเวียงแก่น สร้างเครืองมือช่วยคนมือพิการและเครื่องมือดักแมลงเป็นอาหารปลา ส่งประ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 18.39 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ณ จังหวัดลำปาง
(วันที่ 17 ธันวาคม 2559 00.21 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ครั้งที่ 66
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 16.35 น./อ่าน 297)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 23.16 น./อ่าน 218)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดโครงงานจากสารานุกรมไทยฯ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 22.42 น./อ่าน 1405)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐชยา เพ็งสวัสดิ์ เข้ารับรางวัลนักเรียนพระราชทานปี 2558
(วันที่ 20 สิงหาคม 2559 22.30 น./อ่าน 233)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 23.02 น./อ่าน 682)
ข่าวประชาสัมพันธ์