ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านผาแล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ. โรงเรียนบ้านผาแล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 11.47 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 11.03 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การประกาศรายชื่อผู้สมัครตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 24 มกราคม 2563 14.25 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
การรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย รอบที่ 2 โรงเรียนบ้านผาแล ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 27 ธันวาคม 2562 14.57 น./อ่าน 660)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านผาแล ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 22.17 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งบุคลากรธุรการโรงเรียน และ ครูอัตราจ้าง รร.บ้านผาแล ปีงบ 2563
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 16.38 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การรับสมัครบุคลากรธุรการโรงเรียน และ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านผาแล ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 11.04 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 10.20 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านผาแล
(วันที่ 29 กันยายน 2562 00.41 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
การให้บริการทันตกรรมจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอ โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 15.54 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
การให้คำปรึกษาสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งและบรรจุใหม่ โรงเรียนบ้านผาแล ปีกศ. 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงงานทักษะอาชีพในโครงการมูลนิธิ พชภ. โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีกศ. 2562
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 15.37 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
การกำกับ ติดตามและประเมินผล โครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีกศ. 2562
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 13.28 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการนักเรียนพักนอน โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 13.25 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์