ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ตรวจสุขภาพช่องปาก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 12.48 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ศึกษาดูงาน เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเเหล่งเรียนรู้เพื่อตัวน้อยๆ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 12.43 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 14.08 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านห้วยห้อม(รา
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 10.49 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าเ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 08.25 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์