ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนบ้านตะกุดเป้า
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 21.55 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประมวลภาพจุดคัดกรองเช้า 26 สิงหาคม 2563
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.02 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
จุดคัดกรอง เช้าวันที่ 25 สิงหาคม 2563
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 12.56 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
7 กรกฎาคม 2563 บรรยากาศเช้าวันอังคาร จิตอาสาน้อย
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.54 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
บรรยากาศการคัดกรอง.วันศุกร์ ..3 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.46 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ลงทะเบียนด้วยระบบแฟลตฟอร์ม "ไทยชนะ"
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.32 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ชาวบ้านตะกุดเป้าร่วมมือบริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างถนนบริเวณหน้าโรงอาหารแทนถนนเก่าที่ชำรุด
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.54 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ประเภทการจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 ระดับชาติ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.49 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2563
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 19.17 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์