ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกวดเพื่อประเมินสถานศึกษาสีขาว
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 12.41 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)รับรางวัล
(วันที่ 16 กันยายน 2558 13.15 น./อ่าน 352)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี นำเสนองาน โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 10 กันยายน 2558 09.57 น./อ่าน 336)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โรงเรียนวัดพทธธรรมรังษี ยินดีต้อนรับนักศึกษาอาสา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 12.42 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์