ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 18.13 น./อ่าน 571)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 18 ตุลาคม 2563 11.35 น./อ่าน 403)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรับสมัครเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 12.11 น./อ่าน 456)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(โครงการ English Program)
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 12.29 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รับรางวัลและเกียรติบัตรการสอบกิจกรรมแข่งขันทักษะคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ
(วันที่ 30 มกราคม 2563 15.47 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ยินดีต้อนรับเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม 2
(วันที่ 17 มกราคม 2563 15.13 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ยินดีต้อนรับเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคีรีรัฐนิคม 2
(วันที่ 17 มกราคม 2563 15.13 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ร่วมทอดกฐินวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 09.51 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประชุมประธานกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 08.55 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประชุมผุ้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 14.44 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไก การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภา
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 13.13 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ (EP)
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 07.59 น./อ่าน 1903)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าเรียน EP
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 10.04 น./อ่าน 1345)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
รับโล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2560 12.31 น./อ่าน 666)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 12.51 น./อ่าน 680)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
รับรางวัลการแข่งขันคนเก่งนบพิตำวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 2
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 14.00 น./อ่าน 462)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ต้อนรับ ผอ.ประวรรณชัย เต็งทอง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 14.27 น./อ่าน 1207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ Southern EP Open House 2016
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 14.29 น./อ่าน 849)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
การแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนโครงการรักษ์ภาษาไทย ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 12.29 น./อ่าน 723)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
การประกวดแข่งขันร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 10.09 น./อ่าน 341)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
รางวัลโรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2559 09.35 น./อ่าน 287)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็มคณิตศาสตร์ O-Net
(วันที่ 18 เมษายน 2559 20.05 น./อ่าน 848)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
มอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันกลอนสดประเพณีเทศการงานเดือนสิบ 58
(วันที่ 18 ธันวาคม 2558 09.10 น./อ่าน 204)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558
(วันที่ 18 มิถุนายน 2558 10.02 น./อ่าน 1484)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 17 เมษายน 2558 16.44 น./อ่าน 338)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
(วันที่ 16 เมษายน 2558 13.15 น./อ่าน 239)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
(วันที่ 03 เมษายน 2558 13.58 น./อ่าน 773)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังก
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 15.52 น./อ่าน 289)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 30 มกราคม 2558 17.27 น./อ่าน 234)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 29 มกราคม 2558 12.34 น./อ่าน 664)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 26 มกราคม 2558 14.35 น./อ่าน 280)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 15 มกราคม 2558 09.40 น./อ่าน 1167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64
(วันที่ 18 ธันวาคม 2557 09.34 น./อ่าน 916)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ยินดีต้อนร้บข้าราชการครู
(วันที่ 15 ธันวาคม 2557 19.34 น./อ่าน 423)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 28 ตุลาคม 2557 12.15 น./อ่าน 186)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2557 19.49 น./อ่าน 602)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557
(วันที่ 20 ตุลาคม 2557 12.14 น./อ่าน 427)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ฝึกซ้อมแผนเผชิญสถานการณ์อุทกภัยและอัคคีภัย
(วันที่ 03 กันยายน 2557 10.08 น./อ่าน 557)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ศึกษาดูงานโครงการ EP โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30
(วันที่ 01 กันยายน 2557 13.16 น./อ่าน 1356)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
(วันที่ 28 สิงหาคม 2557 13.37 น./อ่าน 317)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเครือข่ายสิชล 1 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 26 สิงหาคม 2557 13.28 น./อ่าน 509)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
คณะกรรมการการแข่งขันและสถานการแข่งขันทักษะทางวิชากรกลุ่งเครือข่ายพัฒนาสิชล 1
(วันที่ 19 สิงหาคม 2557 15.11 น./อ่าน 186)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ผลการแข่งขันประกวดร้อยกรองชิงโล่พระราชทานสมเด็กพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(วันที่ 15 สิงหาคม 2557 08.57 น./อ่าน 532)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน ทุกชั้นปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2557 12.40 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ประชุมกรรมการและครูวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสิชล 1
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 13.35 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 09.05 น./อ่าน 1112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 1/2557
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 09.06 น./อ่าน 322)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
กำหนดการแข่งขันกีฬาสีอำเภอสิชล
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 14.41 น./อ่าน 270)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ประกาศผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 26 มิถุนายน 2557 12.37 น./อ่าน 1978)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
กิจกรรมกีฬาสีเทศบาลอำเภอสิชล
(วันที่ 20 มิถุนายน 2557 08.27 น./อ่าน 845)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาพลศึกษา (ว่ายน้ำ)
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2557 09.45 น./อ่าน 536)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 12 มีนาคม 2557 14.27 น./อ่าน 1818)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประชาสัมพันธ์งานวิชาการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 09.32 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (English Program)
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 10.53 น./อ่าน 285)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 10.12 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
โรงเรียนวัดประทุมทายการามผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว
(วันที่ 07 มกราคม 2557 09.35 น./อ่าน 366)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
งานเกษียณอายุราชการ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2556 20.45 น./อ่าน 2954)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
การแข่งขันกลอนสดประเพณีงานเดือนสิบ จ. นครศรีธรรมราช ปี 2556
(วันที่ 08 ตุลาคม 2556 11.20 น./อ่าน 301)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ระบบประปาบาดาลใช้งานได้แล้ว
(วันที่ 01 ตุลาคม 2556 20.03 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2556
(วันที่ 25 กันยายน 2556 16.00 น./อ่าน 698)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการเรียนรู้
(วันที่ 25 กันยายน 2556 15.21 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
ผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลาการทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2
(วันที่ 20 กันยายน 2556 09.44 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์