ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านวังลุง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนได้จัดตั้งบริษัทสร้างการดี ทำกิจกรรม เพาะพันธ์เคราฤาษีและสับปะรดสี
(วันที่ 18 กันยายน 2563 14.16 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายสมบูรณ์ ไกรคุ้ม ญาติคุณครู จิราภรณ์ ,ครูชวัลลักษณ์ ,ครูพิทักษ์
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.10 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังลุง วันที่ 10 กันยายน 2563
(วันที่ 10 กันยายน 2563 15.06 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ทำบุญวันสาทรเดือนสิบ เมืองนครศรีธรรมราช
(วันที่ 10 กันยายน 2563 11.25 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 26 มกราคม 2561 10.08 น./อ่าน 1036)
ข่าวประชาสัมพันธ์