ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศงานจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 06.30 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศงานจ้างก่อสร้างบ้านพักครู
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 06.27 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 06.20 น./อ่าน 56)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง