ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกุดธาตุ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 25 มกราคม 2562 19.23 น./อ่าน 88)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง