ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนาด้วงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานงบที่ได้รับจัดสรรเบิกเงินผ่าน GFMIS งบประมาณปี 2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.04 น./อ่าน 67)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
รายงานประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 (งบไม่เกิน 5,000 บาท)
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.40 น./อ่าน 109)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
รายงานประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 (งบเกิน 5,000 บาท)
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.09 น./อ่าน 74)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.30 น./อ่าน 74)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.26 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.21 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.09 น./อ่าน 62)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ 55 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 09.42 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 09.24 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ddddd
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 08.19 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
จัดซื้ออุปกรณ์
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 11.20 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง