ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนปากชมวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 13.55 น./อ่าน 510)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง