ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก บุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 15.53 น./อ่าน 56)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก บุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 15.53 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น บุคลากรกรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 20.28 น./อ่าน 65)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวช่ัวคราว ตำแหน่งธุรการ
(วันที่ 18 ตุลาคม 2561 11.52 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ
(วันที่ 12 ตุลาคม 2561 10.41 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 07.27 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษ
(วันที่ 04 ตุลาคม 2561 16.53 น./อ่าน 59)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง