ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อก
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 11.11 น./อ่าน 66)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ก่อสร้างอาคารเรียน ชั้นเดียว ห้องเดียว ขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.47 น./อ่าน 76)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง