ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ด้วยว
(วันที่ 07 ธันวาคม 2561 09.47 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศเชิญชวน
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.37 น./อ่าน 76)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 62
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 19.50 น./อ่าน 74)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง