ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 12.41 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมแ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.51 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม โดยว
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.50 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.47 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ (อาคารเรียนประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ) โ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.44 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.41 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.33 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.15 น./อ่าน 70)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง