ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 101ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงขั้นบนเป็นโรงพลศึกษา
(วันที่ 20 ธันวาคม 2560 09.37 น./อ่าน 250)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 01.33 น./อ่าน 80)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.105/29 และแบบ สปช.2/28
(วันที่ 29 มกราคม 2558 12.54 น./อ่าน 179)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศประกวดราคาจ้างก้อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล้ง)
(วันที่ 24 ธันวาคม 2557 14.01 น./อ่าน 455)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง