ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลระนอง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 18.54 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน)
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 19.41 น./อ่าน 71)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศผลการคัดเลือก (เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์)
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 15.50 น./อ่าน 55)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 22.05 น./อ่าน 71)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 18.57 น./อ่าน 1719)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 18.48 น./อ่าน 916)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2562 19.47 น./อ่าน 1500)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศผลการคัดเลือก (เจ้าหน้าที่บัญชี)
(วันที่ 27 เมษายน 2562 16.09 น./อ่าน 97)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่บัญชี)
(วันที่ 23 เมษายน 2562 14.01 น./อ่าน 90)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 15.19 น./อ่าน 160)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการการเงินและบัญชี)
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 20.19 น./อ่าน 195)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา
(วันที่ 30 เมษายน 2561 21.00 น./อ่าน 169)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา
(วันที่ 27 เมษายน 2561 20.43 น./อ่าน 133)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา
(วันที่ 19 เมษายน 2561 14.19 น./อ่าน 1441)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 07.23 น./อ่าน 120)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ
(วันที่ 11 มกราคม 2561 16.50 น./อ่าน 155)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ
(วันที่ 09 มกราคม 2561 21.41 น./อ่าน 108)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการพัสดุ
(วันที่ 26 ธันวาคม 2560 22.09 น./อ่าน 86)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่การเงิน
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 08.36 น./อ่าน 91)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 12.24 น./อ่าน 116)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งยามรักษาการณ์
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 12.22 น./อ่าน 71)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสรรหา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 03.08 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสรรหา ตำแหน่งยามรักษาการณ์
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 02.53 น./อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 12.47 น./อ่าน 978)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน)
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 11.55 น./อ่าน 808)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ยามรักษาการณ์)
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 13.43 น./อ่าน 84)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 13.42 น./อ่าน 107)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
28
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 08.58 น./อ่าน 207)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 13.19 น./อ่าน 72)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสรรหา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 08.34 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 06.52 น./อ่าน 173)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
ผลการคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 01.47 น./อ่าน 144)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่งคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 30 ตุลาคม 2560 09.09 น./อ่าน 131)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ
(วันที่ 23 ตุลาคม 2560 15.42 น./อ่าน 264)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 13.26 น./อ่าน 335)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 05.11 น./อ่าน 341)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง