ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านห้วยมะระ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (Self - Assessment Report) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 เมษายน 2563 22.48 น./อ่าน 100)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
(วันที่ 12 เมษายน 2563 12.20 น./อ่าน 104)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
เผยแพร่ผลงานรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 เมษายน 2563 12.03 น./อ่าน 29)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
รายงานผลการพัฒนาการศึกษา 2560 (โรงเรียนบ้านห้วยมะระ)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 16.49 น./อ่าน 319)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ