ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทับร้าง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ผักสวนครัว
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 14.26 น./อ่าน 500)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้สเปย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 17.21 น./อ่าน 179)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้แหนมเห็ดนางฟ้า
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 16.59 น./อ่าน 129)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักจากใบไม้
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 10.55 น./อ่าน 190)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 10.47 น./อ่าน 267)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้นวดแผนไทยเพื่อนสุขภาพ(ฝ่าเท้า)
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 10.27 น./อ่าน 66)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ตุ๊กตาการบูรหอม
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 10.16 น./อ่าน 51)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้สมุนไพร
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 10.06 น./อ่าน 90)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 23.49 น./อ่าน 200)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ยาหม่องสมุนไพร
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 22.44 น./อ่าน 112)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ต้นหอมของหนู
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 22.33 น./อ่าน 78)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ น้ำดื่มสมุนไพร
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 21.33 น./อ่าน 193)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้น้ำมันไพล
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 21.24 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ซ่อมแซมเสื้อผ้า
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 21.14 น./อ่าน 70)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ทับร้างบาร์เบอร์
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 14.55 น./อ่าน 69)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้เห็ดนางฟ้า
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 14.22 น./อ่าน 58)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้บ่อบำบัดน้ำเสีย
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 13.23 น./อ่าน 45)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ