ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รวมกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 23.47 น./อ่าน 183)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
ดาวน์โหลด คู่มือ Logbook
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 21.35 น./อ่าน 360)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
หลักสูตรปฐมวัย2560ฉบับWORD
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 17.32 น./อ่าน 72162)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
(วันที่ 24 กันยายน 2560 13.36 น./อ่าน 676)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(วันที่ 13 กันยายน 2560 18.27 น./อ่าน 2511)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
กิจกรรมสะเต็มปฐมวัย
(วันที่ 05 กันยายน 2560 03.41 น./อ่าน 420)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ