ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย ของครูพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 09.32 น./อ่าน 252)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
เผยแพร่รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ ของครูพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์
(วันที่ 01 เมษายน 2562 12.02 น./อ่าน 536)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ