ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 14.46 น./อ่าน 216)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
การจัดการศึกษา สะเต็มศึกษา
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 14.33 น./อ่าน 240)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ