ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านซาวหลวง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
บทเรียนโปรแกรม เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 01 มิถุนายน 2557 14.30 น./อ่าน 1671)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
โครงงานวิทยาศาสตร์ (น้ำยาเช็ดกระจกจากดอกอัญชันและมะกรูด)
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 19.24 น./อ่าน 8356)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
สื่อการสอน วิทยาศาสตร์ระดับประถมฟองมหัศจรรย์
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 17.48 น./อ่าน 3455)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ