เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านบึงงาม
 
- ยังไม่มีข่าว -
โรงเรียนบ้านบึงงาม ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180 โทรศัพท์ - อีเมล์ bangbungngamschool@gmail.com
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]