ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดประทุมทายการาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เอกสารร่องรอยหลักฐานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 09.43 น./อ่าน 244)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR)
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 09.35 น./อ่าน 280)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 09.21 น./อ่าน 144)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ