ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT) ตาจงพิทยาสรรค์
 
- ยังไม่มีข่าว -
ตาจงพิทยาสรรค์ ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 044618458 อีเมล์ tajongpit@outlook.com
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]