ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 17.06 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
สรุปรายงานผลการจัดซื้อรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 16.01 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)