ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนเซไลวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.38 น./อ่าน 77)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
อำนาจหน้าที่
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.25 น./อ่าน 104)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)