ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
หลังสูตรป้องกันทุจริตโรเรียนชุมชนบ้านมาย
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 08.55 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.42 น./อ่าน 140)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 08.22 น./อ่าน 174)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)