ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสำเร็จ62
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 19.25 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 18.39 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
ตารางวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 18.38 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)