ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT) โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
 
- ยังไม่มีข่าว -
โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 055-690108 อีเมล์ ds-231@hotmail.com
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]