เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)
 
- ยังไม่มีข่าว -
บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ต.ห้างสูง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 โทรศัพท์ 038199417 อีเมล์ hangsungschool@hotmail.com
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]