ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนาด้วงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วิธีการสร้างภาพปะติด หัวข้อ วิถีไทเลย
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 15.40 น./อ่าน 73)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
กลุ่มศิลปะภาพปะติด โรงเรียนนาด้วงวิทยา
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 15.28 น./อ่าน 58)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
กิจกรรมภาพปะติดของนักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.49 น./อ่าน 82)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.47 น./อ่าน 81)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน