ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนธาตุพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันทักษะทางวิชาการ เดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
(วันที่ 26 เมษายน 2562 13.11 น./อ่าน 16)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
วางวัล การขับร้องเพลงไทยประกอบแดนเซอร์ งานดอกฝ้ายบาน
(วันที่ 26 เมษายน 2562 13.02 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
วางวัลระดับประเทศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
(วันที่ 26 เมษายน 2562 12.58 น./อ่าน 28)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน