ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลงานคุณภาพของสถานศึกษา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.17 น./อ่าน 80)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
รางวัล/ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.16 น./อ่าน 94)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับประเทศ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.15 น./อ่าน 59)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับภาค
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.14 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.14 น./อ่าน 127)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
รางวัล การแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับจังหวัด
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.11 น./อ่าน 76)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.04 น./อ่าน 73)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน