ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองไฮ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2562
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 15.26 น./อ่าน 14)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2561
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 20.33 น./อ่าน 56)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2560
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 20.26 น./อ่าน 10)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2559
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 19.24 น./อ่าน 37)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน