ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านขาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านขามได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 18.43 น./อ่าน 174)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชาญวุฒิ
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 13.34 น./อ่าน 30)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน