ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การเรียนการสอนภาษาจีน ศรีเวียงสาวิทยาคาร
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2564 19.57 น./อ่าน 158)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ศรีเวียงสา
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2564 18.42 น./อ่าน 136)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
ห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ์
(วันที่ 11 มกราคม 2564 09.57 น./อ่าน 269)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
ตารางเรียนและตาราง เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2/2563
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 07.00 น./อ่าน 78)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
สรุปผลงาน รางวัลปี 2560-2562
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2563 22.21 น./อ่าน 73)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2563 21.45 น./อ่าน 50)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
รวมรูปภาพกิจกรรมโรงเรียน
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2563 10.43 น./อ่าน 142)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอัง
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 14.11 น./อ่าน 110)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
9
การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บัญญัติไตรยางศ์
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 14.05 น./อ่าน 87)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
ศูนย์ต้นแบบปฐมวัย โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 11.28 น./อ่าน 210)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
ดุริยางค์โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 10.29 น./อ่าน 80)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
สื่อภาพยนตร์หนังสั้น เรื่อง แบบอย่างที่ดี โดยโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 09.52 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 07.53 น./อ่าน 55)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน