ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เรื่อง : รายงานประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของ โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพ
(วันที่ 09 มกราคม 2563 14.02 น./อ่าน 25)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน