ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านไสพลู


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พรมเช็ดเท้า
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 21.18 น./อ่าน 18)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
เอแมท
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 21.05 น./อ่าน 13)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 10.54 น./อ่าน 13)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
เรียนรู้หลักสุตรท้องถิ่น
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 10.39 น./อ่าน 10)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 00.03 น./อ่าน 3)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
วันนี้มีแซนวิช
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 23.13 น./อ่าน 11)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
ถั่วงอกในกระป๋องพลาสติก
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 22.38 น./อ่าน 9)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 22.03 น./อ่าน 18)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
9
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 14.48 น./อ่าน 18)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
ประชุมครูเดือนตุลาคม
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 14.06 น./อ่าน 9)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
รียูสกระป๋องน้ำอัดลม
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 13.46 น./อ่าน 15)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
รู้ทันไข้เลือดออก
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 09.36 น./อ่าน 12)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
การแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 23.28 น./อ่าน 9)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มเครือข่าย
(วันที่ 03 กันยายน 2562 09.42 น./อ่าน 185)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
ถอดบทเรียนครูผู้สอนสาระภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 02 กันยายน 2562 22.05 น./อ่าน 32)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านไสพลูได้รับโล่รางวัลจากการแข่งขันวิชาการ
(วันที่ 01 กันยายน 2562 13.18 น./อ่าน 8)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน