ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านปากลง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ภาพยนตร์สั้น happiness ความสุ้ก สุข
(วันที่ 26 กันยายน 2562 10.13 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
ภาพยนตร์สั้น ทวาย บทเรียนชีวิต
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 09.27 น./อ่าน 20)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน