ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 13.34 น. โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อ่าน 121 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 13.32 น. โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อ่าน 56 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากลสำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 13.32 น. โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 13.31 น. โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อ่าน 33 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2562 13.30 น. โดย: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อ่าน 11 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 6 รายการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 334 ม.4 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย
42000 โทรศัพท์ 0-4287-0409 อีเมล์ work@sesao19.go.th