ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด ทั้งหมด 10 รายการ [ข่าวทั้งหมด]
เรื่อง
[1002] แผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์ช่วงปิดภาคเรียน
(โดย บ้านโพธิ์ / 09 เมษายน 2564 08.50 น./อ่าน 12)
[5] VTR โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 04 เมษายน 2564 19.48 น./อ่าน 14)
[5] โครการ IEP โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 04 เมษายน 2564 19.42 น./อ่าน 19)
[1002] 1 เมษายน 2564 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 129 ปี
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 04 เมษายน 2564 19.33 น./อ่าน 21)
[1002] ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจ ในการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 01 เมษายน 2564 21.01 น./อ่าน 27)
[1002] 22 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 01 เมษายน 2564 19.48 น./อ่าน 19)
[1002] 18 มีนาคม 2564 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 01 เมษายน 2564 19.46 น./อ่าน 9)
[1002] 18 มีนาคม 2564 การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 01 เมษายน 2564 19.44 น./อ่าน 13)
[1002] 13 มีนาคม 2564 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 01 เมษายน 2564 19.38 น./อ่าน 6)
[1002] 17 มีนาคม 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 01 เมษายน 2564 19.36 น./อ่าน 15)