ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด ทั้งหมด 10 รายการ [ข่าวทั้งหมด]
เรื่อง
[1003] ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราค
(โดย บ้านดงกำพี้ / 04 มกราคม 2564 14.23 น./อ่าน 39)
[1002] กีฬาภายใน โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
(โดย หมู่บ้านตัวอย่าง / 18 ธันวาคม 2563 11.54 น./อ่าน 16)
[1002] แนะนำเพจโรงเรียน https://www.facebook.com/Bannampe.SC
(โดย บ้านน้ำเป / 14 พฤศจิกายน 2563 15.49 น./อ่าน 46)
[6] O8 : Q&A
(โดย บ้านโนนสวรรค์ / 09 ตุลาคม 2563 18.17 น./อ่าน 41)
[6] O4 : แผนพัฒนาสถานศึกษา
(โดย บ้านโนนสวรรค์ / 09 ตุลาคม 2563 18.12 น./อ่าน 49)
[6] O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(โดย บ้านโนนสวรรค์ / 09 ตุลาคม 2563 17.59 น./อ่าน 30)
[6] O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(โดย บ้านโนนสวรรค์ / 09 ตุลาคม 2563 17.46 น./อ่าน 33)
[6] O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(โดย บ้านโนนสวรรค์ / 09 ตุลาคม 2563 17.35 น./อ่าน 46)
[6] O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(โดย บ้านโนนสวรรค์ / 09 ตุลาคม 2563 17.32 น./อ่าน 25)
[6] O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(โดย บ้านโนนสวรรค์ / 09 ตุลาคม 2563 17.29 น./อ่าน 20)