ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด ทั้งหมด 10 รายการ [ข่าวทั้งหมด]
เรื่อง
[5] โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับดาวดวงที่ ๒
(โดย ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี / 24 กรกฎาคม 2564 22.44 น./อ่าน )
[1002] ประกาศโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
(โดย บ้านนาเพียงใหญ่ / 11 กรกฎาคม 2564 00.25 น./อ่าน 18)
[1002] ประกาศโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ กรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Covid -19 )
(โดย บ้านนาเพียงใหญ่ / 26 มิถุนายน 2564 11.30 น./อ่าน 34)
[1002] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 25 มิถุนายน 2564 13.15 น./อ่าน 293)
[1002] 16 มิถุนายน 2564 การประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 24 มิถุนายน 2564 12.50 น./อ่าน 28)
[1002] 16 มิถุนายน 2564 จนท.กรมจัดหางาน หนองคาย ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ้างครูสอนชาวต่างชาติ
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 24 มิถุนายน 2564 12.47 น./อ่าน 31)
[1002] ร่วมยินดีต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 24 มิถุนายน 2564 12.46 น./อ่าน 24)
[1002] 10 มิถุนายน 2564 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 24 มิถุนายน 2564 12.45 น./อ่าน 18)
[1002] 9 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 24 มิถุนายน 2564 12.43 น./อ่าน 15)
[1002] 1 มิถุนายน 2564 การประชุมครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(โดย อนุบาลจุมพลโพนพิสัย / 24 มิถุนายน 2564 12.41 น./อ่าน 26)