การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคปกติ และ ห้องเรียนพิเศษ (MEP)
เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2562 19.02 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 111
บรรยากาศการสอบวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เมื่อ 21 มกราคม 2562 09.54 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 88
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
งานเกษียณอายุราชการ แสดงมุทิตาจิต "ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน"
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2561 11.02 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 1881
ทุกท่านคือ Hero ของคนไทย
ทางโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ขอขอบคุณทุกแรงใจ ทุกแรงกายที่เสียสละ ส่งผลให้ภารกิจพา 13 หมูป่ากลับบ้านอย่างปลอดภัย
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2561 14.53 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 126
กิจกรรมวันเด็ก ระดับปฐมวัย โรงเรียอนุบาลสิงห์บุรี
อบต.บางกระบือนำของเล่นมอบให้ในวันเด็กของโรงเรียน วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
เมื่อ 20 มกราคม 2561 22.02 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 357