โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. โดย: คลองน้ำใสวิทยาคาร อ่าน 36
แนะแนวการศึกษาต่อ
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 10.24 น. โดย: คลองน้ำใสวิทยาคาร อ่าน 46
ผู้อำนวยการ ตรวจความคืบหน้าสร้างรั้วหน้าโรงเรียน
24 มกราคม2562
เมื่อ 24 มกราคม 2562 16.04 น. โดย: คลองน้ำใสวิทยาคาร อ่าน 56
ประชุมครูประจำเดือน
24 มกราคม 2562 ประชุมครูประจำเดือน
เมื่อ 24 มกราคม 2562 15.50 น. โดย: คลองน้ำใสวิทยาคาร อ่าน 71
การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น
การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น ส่วนจัด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
เมื่อ 21 สิงหาคม 2560 05.20 น. โดย: คลองน้ำใสวิทยาคาร อ่าน 155