พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนได้จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2561 14.22 น. โดย: บ้านดินทรายอ่อน อ่าน 37
การประเมินสหกรณ์ต้นแบบระดับประเทศ
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนโดยการนำของ ท่าน ผอ.อดุลย เอี่ยมแจ้งพันธุ์ และคณะครูโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน รับการประเมินสหกรณ์ต้นแบบระดับประเทศ ขอบคุณนักเรียน
เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 12.27 น. โดย: บ้านดินทรายอ่อน อ่าน 46
ไหว้ครู 2561
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 14 มิถุนายน 2561 12.15 น. โดย: บ้านดินทรายอ่อน อ่าน 48
สโมสรหนองบัวพิชญ เอฟซีมอบอุปกรณ์กีฬา
วันที่ 25 พ.ค. พ.ศ.2561 สโมสรหนองบัวพิชญ เอฟซี พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
เมื่อ 28 พฤษภาคม 2561 09.49 น. โดย: บ้านดินทรายอ่อน อ่าน 138
กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จและปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 มีนาคม 2561
เมื่อ 26 มีนาคม 2561 11.50 น. โดย: บ้านดินทรายอ่อน อ่าน 67