กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จและปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 มีนาคม 2561
เมื่อ 26 มีนาคม 2561 11.50 น. โดย: บ้านดินทรายอ่อน อ่าน 28
กีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 10-11 ตุลาคม 2560 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนพร้อมทั้งชุมชน 3 หมู่บ้านร่วมกันจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนประจำปี2560
เมื่อ 20 ตุลาคม 2560 03.03 น. โดย: บ้านดินทรายอ่อน อ่าน 129
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โรงเรียนสีขาว
เมื่อ 06 กันยายน 2560 02.38 น. โดย: บ้านดินทรายอ่อน อ่าน 128
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
เมื่อ 18 สิงหาคม 2560 08.58 น. โดย: บ้านดินทรายอ่อน อ่าน 119
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 07.07 น. โดย: บ้านดินทรายอ่อน อ่าน 75