การจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ร่วมกันศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 25
เมื่อ 02 กรกฎาคม 2562 13.17 น. โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ อ่าน 30
กำลังปรับปรุงสภาพบริเวณ ถนนBBLอนุบาล ประตูหน้าโรงเรียน ถนนหลังอาคารเรียน(หลังเมือง)เส้นที่สาม
ปรับปรุงสภาพบริเวณ ถนนสาย BBL อนุบาล
เมื่อ 15 ธันวาคม 2561 09.05 น. โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ อ่าน 124
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียนตัวแทนโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียง
เมื่อ 15 ธันวาคม 2561 08.56 น. โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ อ่าน 152
วันที่ 16 มีนาคม 2560 ปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ลูก ช.น.ค รั้ว ฟ้
วันที่ 16 มีนาคม 2560 ปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ลูก ช.น.ค รั้ว ฟ้า ขาว)
เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 19.43 น. โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ อ่าน 77
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกมลชนก จันทะวงษ์ ได้รับเกียรติบัตรคะแนน O-Net คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน จา
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกมลชนก จันทะวงษ์ ได้รับเกียรติบัตรคะแนน O-Net คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 27 เมษายน 2561
เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 19.40 น. โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ อ่าน 79