วันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562 19.19 น. โดย: บ้านกุดธาตุ อ่าน 27
กีฬาสีภายใน "กุดธาตุในฝันสัมพันธ์ชุมชนเกมส์" ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562 18.40 น. โดย: บ้านกุดธาตุ อ่าน 21
กีฬายุวชนต้านยาเสพติด กุดธาตุเกมส์ 2562
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562 09.41 น. โดย: บ้านกุดธาตุ อ่าน 52
หนองนาคำมินิมาราธอน ครั้งที่1
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2562 20.19 น. โดย: บ้านกุดธาตุ อ่าน 42
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2562 19.35 น. โดย: บ้านกุดธาตุ อ่าน 37