กิจกรรมมอบเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านกุดธาตุ ได้จัดกิจกรรมมอบเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 14.17 น. โดย: บ้านกุดธาตุ อ่าน 17
กิจกรรมโครงการ ENFC YOUTH CUP ครั้ง 3
โรงเรียนบ้านกุดธาตุ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล โครงการ ENFC YOUTH CUP ครั้ง 3 ชมรมฟุตบอลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 ก.พ.62
เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 13.54 น. โดย: บ้านกุดธาตุ อ่าน 19
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ โดยตัวแทนนักเรียนได้ออกมาให้ความรู้ กับเพื่อนๆ พี่ น้องนักเรียน
เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 19.56 น. โดย: บ้านกุดธาตุ อ่าน 47
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศ และเอสด์ เนื่องในวันวาเลนไทน์
นักเรียนชั้น ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศ และเอสด์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ จาก รพ.หนองนาคำ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562 11.57 น. โดย: บ้านกุดธาตุ อ่าน 34
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดธาตุ มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสร้างผลงานกิจกรรมต่างๆ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 20.51 น. โดย: บ้านกุดธาตุ อ่าน 58