โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
โรงเรียนบ้านนาโคก จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม ในวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านนาโคก
เมื่อ 25 กันยายน 2559 12.13 น. โดย: บ้านนาโคก อ่าน 82
ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล 19 ส.ค.2559
โรงเรียนบ้านนาโคก รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล 19 ส.ค.2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผลการประเมิน
เมื่อ 20 สิงหาคม 2559 13.16 น. โดย: บ้านนาโคก อ่าน 119